Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve iş gücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
5174 sayılı TOBB Kanunu
TOBB Muamelat Yönetmeliği
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?
Yatırım Teşvik Belgesi,
Dahilde İşleme İzin Belgesi,
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
Resmi ve özel ihalelerde,
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
İmalatçı belgesi alımında,
Vergi incelemelerinde,
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?
Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
İplik Sanayii
Dokuma Sanayii
Örme Sanayii
Konfeksiyon Sanayii
Boya, Apre ve Emprime Sanayii
Jüt ve Amyant Sanayii
Halı ve Hasır Sanayii
Döküm Sanayii
Madeni Eşya Sanayii
Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
Çeşitli Metal Sanayii
Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
Kaplama Sanayii
Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
Ağaç Eşya Sanayii
Toprak Eşya Sanayii
Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
Cam ve Porselen Sanayii
Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
Baskı ve Cilt Sanayii
Kimya Sanayii
Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
Plastik Eşya Sanayii
Kauçuk Eşya Sanayii
Deri Eşya Sanayii
Film ve Fotoğraf Sanayii
Protez ve Ortopedi Sanayii
Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
Yazılım Firmaları

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?
Oda üyesi olan,
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
Sigortalı işçi sayısı en az bir (1) olan,
Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük veya büyük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.